torsdag 15 oktober 2020

19 efter Trefaldighet - Trons kraft

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 18 oktober  Gudstjänst   kl. 11.00

Predikan: Lars-Olof Grund

Ledning: Barbro Häller

Musik: Maria Langefors. Sång: Åke Myrberg