onsdag 21 oktober 2020

20 efter Trefaldighet - Att leva tillsammans

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 25 oktober  Gudstjänst   kl. 11.00

Helén Bergman Persson och Lena Kolak

Musik: Maria Langefors.