torsdag 29 oktober 2020

Söndagen efter alla Helgons dag - Vårt evighetshopp

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 1 november  Nattvardsgudstjänst   kl. 11.00

Leif Schelin, Helén Bergman Persson, Hamid Tivpoor 

Kören 

Musik: Maria Langefors.