onsdag 4 november 2020

22 efter Trefaldighet - Frälsningen

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 8 november  Gudstjänst   kl. 11.00

Predikan: Maria Langefors

Helén Bergman Persson

Musik: Barbro Häller