tisdag 5 januari 2021

Gudstjänster inställda - skärpta råd i Jämtland Härjedalen

Smittskyddsläkaren i Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten 

beslutat att skärpta allmänna råd ska gälla från den 19 november. Syftet är att minska smittspridning av covid-19.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Det här rådet innebär en skärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med.

Med fysisk kontakt menas de människor som du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och att mötet (kontakten) pågår i mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör du undvika helt och hållet.

Utifrån dessa skärpta råd kommer Equmeniakyrkan inte att ha några Gudstjänster eller samlingar den tid rekommendationerna gäller. 

Info från Krisinformation.se

Info från Region Jämtland Härjedalen

Info från Vårdguiden

Email med information och tankar kommer skickas ut till medlemmar.