onsdag 11 november 2020

Söndag före Domsöndagen - Vaksamhet och väntan

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 15 november  Gudstjänst   kl. 11.00

Leif Schelin, Anna-Karin Elebjörk, Wahlström

Sång & musik: Elin Persson, Erik Öberg

Musik: Maria LangeforsFil. 3:20-4:1 

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. 

Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.