fredag 5 februari 2021

Rådande restriktioner

 

Nationella råd ang. Pandemin

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Alla i samhället, både individer och 
verksamhetsansvariga, har en skyldighet att
vidta åtgärder för att 
förhindra smittspridning. Fr.o.m. 10 januari har även en
tidsbegränsad Pandemilag införts, se mer information nedan.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Det här rådet innebär en skärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor 
än de man bor tillsammans med.

Med fysisk kontakt menas de människor som du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters
avstånd, och att mötet (kontakten) pågår i mer än 15 minuter.
Den typen av fysiska kontakter bör du undvika helt och hållet.

Utifrån dessa råd kommer Equmeniakyrkan att tills vidare fortsatt ha digitala samlingar,
samt det som aviseras på hemsidan.

Här nedan kan du läsa utförligare angående gällande råd.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud

Info från Krisinformation.se

Info från Region Jämtland Härjedalen

Info från Vårdguiden

Inga kommentarer: