torsdag 13 maj 2021

 

Skärpta restriktioner i Jämtland Härjedalen

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt på en hög nivå i Region Jämtland Härjedalen. Den brittiska virusvarianten utgör nu mer än 90% av fallen, vilket kan bidra till ökad smittspridning. De flesta nya fall identifieras på arbetsplatser, via hushållskontakter men även vid sociala möten utanför den närmaste kretsen.

Med anledning av det förlängs och uppdateras de regionala rekommendationerna. De ska ses som en regional förstärkning av gällande allmänna föreskrifter.

Detta gäller till den 31 maj. Därefter träder nya nationella restriktioner in från 1 juni.

Läs mer om restriktionerna på 1177.se

Inga kommentarer: