fredag 8 oktober 2021

Programblad till och med november 2021


Programblad för perioden fram till och med november 2021 är nu färdigt.


Programbladet finns att hämta i kyrkan från och med söndag 10 oktober. Det finns också åtkomligt i digitalt format från hemsidan, se ruta i den smalare spalten till höger. Se även flik "Program" ovan.


Du är varmt välkommen till våra samlingar!