fredag 10 december 2021

Programblad för perioden december 2021 till februari 2022

 


Programblad för perioden december 2021 till februari 2022 är nu färdigt.

Programbladet finns att hämta i kyrkan från och med söndag 12 december. Det finns också åtkomligt i digitalt format från hemsidan, se ruta i den smalare spalten till höger. Se även flik "Program" ovan.


Du är varmt välkommen till våra samlingar!