Smågrupper

För den mera livsnära gemenskapen finns i församlingen flera mindre grupper som samlas regelbundet för gemenskap, bön och fika. Vilka grupperna är framgår nedan.

  • Arons skägg och Sarons liljor är namnen på två livsnära smågrupper som samlas måndagkvällar var tredje vecka hemma hos Sven Erik och Ann-Marie Johansson på Västervik. Män för sig och kvinnor för sig (ordning och reda). Under sammankomsterna läses några kapitel ur en gemensamt utvald bok med samtal därefter. Samlingarna avlutas med gemensamt fika som deltagarna omväxlande ansvarar för.
  • Andrum är en livsnära smågrupp som samlas ungefär varannan vecka hemma hos någon av deltagarna. Gruppen fungerar som en bokcirkel, och samlingarna avslutas med bön och fika. Intresserad av att deltaga? Kontakta Ingegerd Silverdahl på 070 23 69 549 eller ingegerdj@gmail.com.
  • Lövbergagruppen heter en bönegrupp för daglediga som i regel samlas varannan torsdag  kl. 15:00 hemma hos Ejla Jonsson/Linnea Nilsson.