Utställning                                            Utställning i Equmeniakyrkan

Katarina Boija, Birgitta Wesslund, Märta Sundbom och Britt-Marie Gezelius har utställning av sina tavlor, keramik och ullalster. 
Här är några av verken.
Välkommen!