Kören

Övningar och uppsjungningar 

Equmeniakyrkans kör övar onsdagar kl. 18:30. Alla välkomna!

Körledare: Maria Langefors

Uppsjungningar under hösten 2019
söndag 22 september

söndag 13 oktober
söndag 3 november
söndag 1 december

Körens årsmöte
onsdag 29 januari kl. 18:30 i kyrkan