Kören

Övningar

Equmeniakyrkans kör övar onsdagar kl. 19:00 - 20.30. 
Alla välkomna!

Körledare: Maria Langefors