Kören

Övningar och uppsjungningar 

Equmeniakyrkans kör övar onsdagar kl. 18:30. 
Alla välkomna!

Körledare: Maria Langefors