Kören

Övningar

Alla körövningar inställda tills vidare.

Equmeniakyrkans kör övar onsdagar kl. 19:00 - 20.30. 
Alla välkomna!

Körledare: Maria Langefors