Kören

Övningar och uppsjungningar 

Equmeniakyrkans kör övar onsdagar kl. 18:30. Alla välkomna!

Obs: Ingen körövning onsdag 23 oktober! 

Körledare: Maria Langefors

Uppsjungningar
söndag 22 september

söndag 13 oktober
söndag 3 november
söndag 1 december