ProgramMars

3 Söndag Fastlagssöndagen – Kärlekens väg.
11:00 Nattvardsgudstjänst på Fjällgården. Leif Schelin m.fl. Kyrkfika.

4 Måndag
18:30 Sarons liljor & Arons skägg hos Anne-Marie och Sven Erik Johansson på Västervik.

10 Söndag 1 sön i fastan – Prövningens stund.
11:00 Gudstjänst. Bodil Eriksson. Ingegerd Silverdahl. Offer till Equmeniakyrkans pastorer
och diakoner. Kyrkfika.

17 Söndag 2 sön i fastan – Den kämpande tron
11:00 Gudstjänst. Leif Schelin. Hamid Tivpoor. Sång: Sten Jennervall. Kyrkfika.

24 Söndag Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk.
11:00 Gudstjänst. Leif Schelin. John Alemu. Kören. Kyrkfika.

25 Måndag
18:30 Sarons liljor & Arons skägg hos Anne-Marie och Sven Erik Johansson på Västervik.

29 Fredag
19:00. Teaterföreställningen Fjällsågens drottningar. Helena Gezelius. Harleen Kalkat.
Inträde 150:- inkl. fika.

31 Söndag Midfastosöndagen – Livets bröd.
11:00 Cafégudstjänst. Leif Schelin. Piano: Olga Nadschafowa. Kyrkfika.

April

7 Söndag 5 sön i fastan - Försonaren.
11:00 Gudstjänst. Hamid Tivpoor. Christina Tirén. Sång och musik: Per och Ingrid Sundbom. Kyrkfika.

14 Söndag Palmsöndagen – Vägen till korset. 11:00 Nattvardsgudstjänst med Markusmässan. Kören. Leif Schelin. Åke Myrberg. Kyrkfika.

15 Måndag
18:30 Sarons liljor & Arons skägg hos Anne-Marie och Sven Erik Johansson på Västervik.

18 Torsdag Skärtorsdagen – Det nya förbundet.
19:00 Leif Schelin.

19 Fredag Långfredagen – Korset.
11:00 Gudstjänst. Anders Silfverdal. Ulla Strindberg. Kyrkfika.
  
21 Söndag Påskdagen – Kristus är uppstånden.
11:00 Gudstjänst. Lennart Åkerblom. Lena Kolak. Kyrkfika.

28 Söndag 2 sön i påsktiden – Påskens vittnen.
11:00 Gudstjänst. Leif Schelin. Mia Peterson. Offer till Equmeniakyrkans nationella arbete. Kyrkfika.

Maj

5 Söndag 3 sön i påsktiden – Den gode herden.
11:00 Cafégudstjänst. Katarina Boija och Birgitta Wesslund. Kyrkfika.

6 Måndag
18:30 Sarons liljor & Arons skägg hos Anne-Marie och Sven Erik Johansson på Västervik.

12 Söndag 4 sön i påsktiden – Vägen till livet.
11:00 Samlyst gudstjänst för Jämtlandsdistriktet. ”Öppnare än vi tror”. En temadag om att dela tro i ett sekulariserat land. Equmeniakyrkan, Region Mitt mfl. Equmeniakören. Mer information om dagen senare.

19 Söndag 5 sön i påsktiden – Att växa i tro.
11:00 Gudstjänst. Hamid Tivpoor. Peter Carlsson. Sång: Erik och Lena-Maria Öberg. Kyrkfika. Församlingsmöte.

26 Söndag Bönsöndagen – Bönen.
11:00 Gudstjänst. Leif Schelin. Tommy Gezelius. Musik: Tomas och Magdalena Sundin. Kyrkfika. 

Juni

2 Söndag Sön f pingst – Hjälparen kommer.
11:00 Psalmgudstjänst. Ulla-Britt Johansson.  Kyrkfika.

9 Söndag Pingstdagen – Den heliga Anden.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Leif Schelin. Barbro Häller. Kören. Kyrkfika.