ProgramJuni

1 Lördag
Stödkpnsert – Väljgörenhetskonsert för barnfamilj anordnad av nätverket Ingen människa är illegal.

2 Söndag Sön f pingst – Hjälparen kommer.
11:00 Psalmgudstjänst. Ulla-Britt Johansson.  Kyrkfika.


9 Söndag Pingstdagen – Den heliga Anden.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Leif Schelin. Barbro Häller. Sång och musik: Per och Ingrid Sundbom. Kyrkfika.


16 Söndag Heliga trerfaldighets dag – Gud – Fader Son och Ande.
11:00 Gudstjänst. Leif Schelin. Emma Olsson Funegård. Kyrkfika.

Midsommarhelgen
Inga egna samlingar men förslagsvis kan nedan­stående samlingar besökas. Vid samlingarna i Kövra medverkar Ulla-Britt och Rune Carlsson samt Britta Utbult Pålsson.

21 Fredag Midsommarafton
19:00 Midsommarmöte i Betel, Kövra
22 Lördag Midsommardagen
19:00 Midsommarmöte i Betel, Kövra
23 Söndag Johannes Döparens dag – Den Högstes profet.
11:00 Midsommarmöte i Betel, Kövra.

30 Söndag 2 sön e trefaldighet – Kallelsen till Guds rike.
11:00 Gudstjänst. Hamid Tivpoor Ulla Strindberg Piano/orgel: Per Sundbom. Kyrkfika.

18:00 Sommarspelmanslaget ger konsert.

Juli

7 Söndag 3 sön e trefaldighet – Förlorad och återfunnen.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Leif Schelin. Birgitta Wesslund. Sång: Åke Myrberg. Piano/orgel: Ulla Nilsson. Kyrkfika.

  

Sommargudstjänster
Under tre sommarsöndagar firar vi ­guds­tjänst under lite enklare former. Var och en tar med eget fika till gudstjänsterna, men ta gärna med lite extra så det räcker till flera! Samtliga samlingar hålls i nedre våningen.

14 Söndag 4 sön e trefaldighet – Att inte döma.
11:00 Cafégudstjänst. Lena Kolak.

21 Söndag Apostladagen – Sänd mig.
11:00 Cafégudstjänst. Ingegerd Silverdahl.

28 Söndag 6 e trefaldighet – Efterföljelse.
11:00 Cafégudstjänst. Hamid Tivpoor.


  
Augusti

4 Söndag Kristi förklaringsdag – Jesus förhärligad.
11:00 Gudstjänst. Hamid Tivpoor. Ulla Strindberg. Kyrkfika.


11 Söndag 8 sön e trefaldighet.
11:00 Psalmgudstjänst. Ingegerd Silverdahl. Kyrkfika.
  

18 Söndag 9 sön e trefaldighet – Guds förvaltare.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Leif Schelin. Peter Carlsson. Sång och musik: Per och Ingrid Sundbom. Kyrkfika.
  

25 Söndag 10 sön e trefaldighet – Nådens gåvor.
11:00 Musikcafé med vittnesbörd. Anders Silfverdal. Kyrkfika.


September

1 Söndag 11 sön e trefaldighet – Tro och liv.
11:00 Nattvardsgudstjänst - Höstupptakt. Leif Schelin. Tommy Gezelius. Kyrkfika.


8 Söndag 12 son e trefaldighet – Friheten i Kristus.
11:00 Gudstjänst. Hamid Tivpoor. Dan Johansson. Kyrkfika.
  

15 Söndag 13 sön e trefaldighet – Med­människan.
11:00 Gudstjänst. Leif Schelin. Mia Peterson. Kyrkfika.