Program

Februari

21 Söndag
11:00 Församlingens årsmöte via Zoom
11:00 Barnmöte i Växtpool Jämtlands regi (Zoom). Obs ändrad tid!

23 Tisdag
14-16 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.
18:00 Bibelsamtal med Hamid (Zoom)

24 Onsdag
18-19:30 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.

28 Söndag
11:00 Vi tittar hemma på TV-gudstjänsten 10:00, därefter gemensamt ”Kyrkfika” via Zoom
Helen Bergman-Persson och Mia Peterson
16:00 ”Knytisgudstjänst” i Växtpool Jämtlands regi (Zoom)

Mars

2 Tisdag
14-16 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.
18:00 Bibelsamtal med Hamid (Zoom)

3 Onsdag
18-19:30 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.

7 Söndag
11:00 Vi tittar hemma på TV-gudstjänsten 10:00, därefter gemensamt ”Kyrkfika” via Zoom
Hamid med flera
16:00 ”Knytisgudstjänst” i Växtpool Jämtlands regi (Zoom)

9 Tisdag
14-16 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.
18:00 Bibelsamtal med Hamid (Zoom)

10 Onsdag
18-19:30 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.

11 Torsdag
Mittläsarna, bibelsamtal från 1 Korintierbrevet med Region Mitt via zoom.
Länken: 
https://us02web.zoom.us/j/83941437843,  Meeting ID: 839 4143 7843

14 Söndag
11:00 Församlingsmöte om anställning av församlingsföreståndare
16:00 ”Knytisgudstjänst” i Växtpool Jämtlands regi (Zoom)

Bön och Offerdag för diakon- och pastorsutbildningarna.  Skicka gärna din gåva via församlingen,
swish eller bankgiro, märk med "Offerdag utbildning".

16 Tisdag
14-16 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.
18:00 Bibelsamtal med Hamid (Zoom)

17 Onsdag
18-19:30 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.

21 Söndag
10:00—14:00 Regionträff för alla församlingar i Jämtland (Zoom)

23 Tisdag
14-16 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning  en stunds stillhet.
18:00 Bibelsamtal med Hamid (Zoom)

24 Onsdag
18-19:30 "Öppen kyrka". Välkommen in för bön, ljuständning, en stunds stillhet.