Program


September

1 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

5 Söndag 14 sön e trefaldighet – Enheten i Kristus
11:00 Höstupptakt. Vi hälsar Joel Landén välkommen. Predikan Joel Landén. Ledning styrelsen.
Välkomnande av Joel. Ta med eget fika och kanske lite extra till någon fler.

8 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

12 Söndag 15 sön e trefaldighet – Ett är nödvändigt
11:00 Gudstjänst
. Predikan Ulla Strindberg  Ledning Birgitta Wesslund.

15 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

17 Fredag 
18:00 Al Masira. Välkommen till en kväll med samtal om tro och liv på flera språk. 

19 Söndag 16 sön e trefaldighet – Döden och livet
10:00 Glödsamling i Östersund… Mer information kommer.

22 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

26 Söndag 17 sön e trefaldighet – Rik inför Gud
11:00 Tillsammansgudstjänst. Joel Landén, Mia Peterson, Katarina Boija. 

29 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

Oktober

1 Fredag 18:00 Al Masira. Välkommen till en kväll med samtal om tro och liv på flera språk.

3 Söndag Den helige Mikaels dag - Änglarna
11:00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Hamid Tivpoor. Ledning och nattvard: Maria Langefors

6 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

10 Söndag Tacksägelsedagen - Lovsång
11:00 Gudstjänst. Medv. Helén Bergman Persson och Ingegerd Silverdahl

13 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

15 Fredag 18:00 Al Masira. Välkommen till en kväll med samtal om tro och liv på flera språk.

17 Söndag 20 sön e trefaldighet – Att leva tillsammans
11:00 Enklare andakt, Mer information senare
18.00  Knytisgudstjänst med Växtpool Jämtland. Mer information senare22 Onsdag

20 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

24 Söndag 21 sön e trefaldighet - Samhällsansvar
11:00 Gudstjänst. Predikan Joel Landén. Ledning Barbro Häller.

27 Onsdag
18.30 Välkommen till bön! Om du inte kan närvara men har ett böneämne, ta gärna kontakt med någon av oss.

29 Fredag 18:00 Al Masira. Välkommen till en kväll med samtal om tro och liv på flera språk.

31 Söndag 22 sön e trefaldighet - Frälsningen 
11:00 Tillsammansgudstjänst. Joel Landén med flera. 

Med reservation för ändringar