ProgramMars

1 Söndag 1 sön i fastan – Prövningens stund.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Christina Tirén.
Musik Per Sundbom. Sång Katarina Boija. Kyrkfika.


8 Söndag 2 sön i fastan – Den kämpande tron. 11:00 Glödsamling. Sara Löfstedt.
Leif Schelin m.fl.  Distriktskören. Musik Maria Langefors. Kyrkfika.


15 Söndag 3 sön i fastan – Kampen mot ondskan.
11:00 Gudstjänst. Predikan Hamid Tivpoor. Ledning Anders Silfverdal.
Musik Tomas och Magdalena Sundin. Kyrkfika.


22 Söndag Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk.
11:00 Cafégudstjänst. Ledning Mia Peterson.


29 Söndag 5 sön i fastan – Försonaren.
11:00 Gudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Peter Carlsson.
Musik Maria Langefors, Erik Öberg.  Sång Elin Persson. Kyrkfika.


April

5 Söndag Palmsöndagen – Vägen till korset.
11:00 Familjegudstjänst. Predikan Leif Schelin.
Musik Ulla Nilsson. Kören
Decibel. Kyrkfika.


9 Torsdag Skärtorsdagen -Det nya förbundet.
19:00 Nattvardsgemenskap. Ledning Lena Kolak, Helén Bergman Persson.
Musik Maria Langefors. Kyrkfika.


10 Fredag Långfredagen – Korset.
11:00 Gudstjänst med textläsning. Ledning Helén Bergman Persson.
Musik Maria Langefors. Kyrkfika.


12 Söndag Påskdagen – Kristus är uppstånden.
11:00 Gudstjänst. Predikan Ulla Strindberg.
Musik Maria Langefors. Kören. Kyrkfika.


19 Söndag 2 sön i påsktiden – Påskens vittnen.
11:00 Gudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Peter Carlsson.
Musik Maria Langefors, Olga Nadjafov. Kyrkfika.


26 Söndag 3 sön i påsktiden – Den gode herden.
11:00 Cafégudstjänst. Ledning Hamid Tivpoor, Ingegerd Silverdahl.
Sång och musik Per och Ingrid Sundbom.


Maj

3 Söndag 4 sön i påsktiden – Vägen till livet.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Tommy Gezelius. Musik Maria Langefors. Sång av kvartett. Kyrkfika.


10 Söndag 5 sön i påsktiden – Att växa i tro.
11:00 Cafégudstjänst. Maria Langefors,
Britt-Marie Gezelius.


16 Lördag
18:00 Vårkonsert


17 Söndag Bönsöndagen – Bönen
11:00 Gudstjänst. Predikan Helén Bergman Persson. Ledning Mia Peterson.
Musik Maria Langefors. Sång Linda Langefors. Kyrkfika.


24 Söndag sön f pingst – Hjälparen kommer.
11:00 Gudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Barbro Häller.
Musik Maria Langefors. Kyrkfika.


31 Söndag Pingstdagen – Den heliga Anden.
11:00 Gudstjänst. Predikan Hamid Tivpoor. Ledning Helén Bergman Persson.
Musik Maria Langefors. Kören. Kyrkfika.


Juni

7 Söndag Heliga trefaldighets dag – Gud – Fader, Son och Ande.
11:00 Taizeinspirerad nattvardsgudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Lena Kolak. Musik Tomas och Magdalena Sundin. Kyrkfika.


14 Söndag 1 sön e trefaldighet – Vårt dop.
11:00 Cafégudstjänst. Ledning och musik Anders och Inger Silfverdal.