Program


Januari

1 Onsdag Nyårsdagen – I Jesu namn.
11:00 Gudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Emma Olsson Funegård.

5 Söndag sön e Nyår – Guds hus.  
11:00 Nattvardsgudstjänst. Predikan Maria Langefors. Ledning Leif Schelin. 
Musik Ulla Nilsson. Sång Linda Langefors. Kyrkfika.

12 Söndag sön e Trettondedagen – Jesu dop. 11:00 Gudstjänst. 
Predikan Hamid Tivpoor. Ledning Lejla Deichenko. Musik Maria Langefors och Erik Öberg. 
Sång Elin Persson. Kyrkfika.


18 – 25 januari
Ekumeniska böneveckan
”De visade oss särskild omsorg”
Gästtalare: Carl-Henric Jaktlund

18/1 09:30-17:00 Det bästa för din stad - mission för en ny tid
       Föreläsningsdag med Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha, 
       Marie-Lousie Nilsson, präst EFS. 
       Plats: Församlingsgården, Rådhusgatan 45
       Anmälan senast 12 jan till: marie-louise.nilsson@efs.nu
       Lovsångsgudstjänst Gamla kyrkan, Kyrkgatan 41,
19/1 11:00 Ekumenisk mässa i Stora kyrkan Predikan Carl-Henric Jaktlund
20/1 12:00 Lunchbön. Frälsningsarmén
21/1 08:00 Morgonbön. EFS
22/1 12:00 Lunchbön Pingstkyrkan.
23/1 18:00 Kvällsbön. Metodistkyrkan.
24/1 18:00 Kvällsbön, Väckelsekyrkan
25/1 12:00 Lunchbön, Equmeniakyrkan
        18:00 Lovsångskväll, Pingstkyrkan


26 Söndag 3 sön e Trettondedagen – Jesus skapar tro.  
11:00 Gudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Hamid Tivpoor. 
Musik Maria Langefors. Kyrkfika.

Februari

2 Söndag Kyndelsmässodagen – Uppenbarelsens ljus.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Tommy Gezelius. 
Musik Maria Langefors. Sång Åke Myrberg. Kyrkfika.

9 Söndag Septuagesima – Nåd och tjänst.
11:00 Taizegudstjänst. Lena Kolak. Musik Maria. Langefors. Kyrkfika.

16 Söndag Sexagesima – Det levande ordet.  
11:00 Gudstjänst. Hamid, Medverkan från Bibel-skolan Dela, Sundsvall, 
Sång och musik Per och Ingrid Sundbom. Kyrkfika.

23 Söndag Fastlagssöndagen – Kärlekens väg.
11:00 Församlingens årsmöte med inledande andakt. Leif Schelin. 
Musik Maria Langefors. Kyrkfika.

26 Onsdag Askonsdagen – Bön och fasta.
18:00 Leif Schelin. Hamid Tivpoor.

Mars

1 Söndag 1 sön i fastan – Prövningens stund.
11:00 Nattvardsgudstjänst. Predikan Leif Schelin. Ledning Christina Tirén.
Musik Per Sundbom. Sång Katarina Boija. Kyrkfika.

8 Söndag 2 sön i fastan – Den kämpande tron. 11:00 Glödsamling. P-O Byrskog. 
Leif Schelin m.fl.  Kören. Musik Maria Langefors. Kyrkfika.

15 Söndag 3 sön i fastan – Kampen mot ondskan.

11:00 Gudstjänst. Predikan Hamid Tivpoor. Ledning  Ingegerd Silverdahl. 
Musik Tomas och Magdalena Sundin. Kyrkfika.