ProgramSeptember

6 Söndag 
13 sön e trefaldighet – Medmänniskan
11:00 Gudstjänst med nattvard
Höstupptakt, installation och medlemsintagning


9 Onsdag 
18:30 Bön


13 Söndag
14 sön e trefaldighet – Enheten i Kristus
11:00 Gudstjänst/samling,


16 Onsdag
18:30 Körövning startar 


20 Söndag 
15 sön e trefaldighet – Ett är nödvändigt
11:00 Gudstjänst/samling. Predikan av Björn almén


23 Onsdag
18:30 Bön 


27 Söndag 
16 sön e trefaldighet – Döden och livet
11:00 Gudstjänst/samling. Webbgudstjänst från 
konferensen.


30 Onsdag
18:30 Körövning