Till jordens yttersta gräns

”Till jordens yttersta gräns”

Apostlagärningarna runt vid tre tillfällen under våren 2020
 

Fre. 27 mars Kapitel 1 – 9    Denna första "genomgång" är via hemsidan på grund av covid19.                                                Tanken var att vi skulle träffats i kyrkan, men nu får vi var och en                                                  läsa, be och begrunda hemma.

Fre. 17 april  Kapitel 10 - 19

Fre. 5  juni     Kapitel 20 – 28

Läs igenom kapitlen hemma, gör anteckningar. Vid samlingarna på fredagarna samtalar vi och går igenom tankar, erfarenheter och frågor vi haft under läsningen.
Detta är berättelsen om den första kristna församlingen. Likheter? Skillnader? Utveckling?

Välkommen till fördjupning i denna spännande bok i Nya Testamentet!


Här tankar av Leif Schelin
Återkoppla gärna med kommentarer,frågor, tankar, inlägg.

                                                               Kapitel 1 - 9.
Läkaren Lukas skriver i sin bok Apostlagärningarna om den första kristna församlingen och dess utveckling och mission. 
Församlingen bildades av de som Jesus utvalt till apostlar och andra som hade följt Honom – vanliga människor med olika erfarenheter och yrken. När Jesus lämnar dem säger han att de skall få den Heliga Anden och från Honom få kraft att gå ut i hela världen – ända till jordens yttersta gräns.
Efter Jesu himmelsfärd återvänder apostlarna till Jerusalem och väljer där genom lottdragning en ersättare till Judas som den tolfte aposteln – det blir en som heter Mattias. 
- Kan tyckas lite märkligt att kasta lott om en så viktig uppgift? 

På pingstdagen då alla var församlade kom plötsligt ett dån och den heliga Anden kom.
- Finns här en likhet med orden om att när Jesus skall komma tillbaka kommer det bli plötsligt? Ingen kan veta tiden eller stunden. (Om Människosonens ankomst – Matt 24:42)
Se också lärjungarnas fråga i början Apg 1: 6 – ”det är inte er sak att veta...”.– men ni skall gå...
Varför är vi är nyfikna och vill veta? 
För att vi vill ha kontroll? 
Även på sånt vi inte kan – sånt som bara Gud kan veta? – Vill vi vara gud? Inom new age finns tankar att vi är gudaväsen och behöver hitta fram till detta.

Men säger texten - Är vår uppgift att lägga det (allt) i Guds händer – inte oroa oss – utan tjäna – gå ut, göra...


När Anden kom fördelades tungor som av eld och stannade på var och en av dem som var samlade. 
Jämför orden i Heb. 12:29 där det står att ”Vår Gud är en förtärande eld”. (och texten om bön under fliken ”Tankar i tiden” om Mose och den brinnande busken).
Är det så att Gud som helig behöver rena oss ”med eld” för att vi skall kunna närma oss honom och också mera likna honom – i tankar och tjänande?
Var det därför man kastade lott om aposteln som skulle ersätta Judas – man hade inte fått ”renheten” ännu att kunna välja själva? 
Fanns – finns den möjligheten efter att tagit emot helig ande?  

Alla fylldes av Helig Ande. Talade andra tungomål. Fick vittna för alla andra som var samlade i Jerusalem. 
Efter Petrus tal på pingstdagen lät många döpa sig och de troendes antal (står inget om församling ännu) ökade med inemot tre tusen. 

2:41 Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. 
Tiden var orolig, de ogillade Romarna hade makten, Jesu anhängare var en oroshärd för judar i ledande ställning – och samtidigt var det många som följde dem då de såg vad de gjorde och hur de levde. Det står att de var omtyckta av folket.
De levde tillsammans – sålde allt de ägde och delade ut åt alla, efter var och ens behov. Samlades varje dag i glädje och nya människor blev frälsta och förenade sig med dem. 

4 Prästerna, tempelkommedanten och sadducéerna kunde inte tåla att apostlarna undervisade folket med hänvisning till Jesus och grep dem och förbjöd dem att undervisa i Jesu namn. Men apostlarna fortsätter och gör tecken och under och apostlarna blir häktade men Gud hjälper dem ut ur fängelset (5:17 ff). 

6. Apostlarna fortsätter sin undervisning och lärjungarnas antal växer ständigt och det börjar bli problem med mängden fattiga och det kommer klagomål att de grekisktalande fattiga och änkorna inte får samma del eller lika mycket som den inhemska judiska befolkningen.
Så, man väljer ut sju män som skall hålla i utdelandet och dessa skall ha gott anseende och vara fyllda av Helig Ande – en viktig uppgift alltså detta med att dela ut – ordna med - fika..?

8. Saul förföljer de kristna. Förföljelse av församlingen i Jerusalem hade börjat och alla utom apostlarna skingrades. Saul släpade bort män och kvinnor och satte dem i fängelse.

9. Saul rasade av mordlust mot Jesu lärjungar och förföljde dem ända till Damaskus för att få dem fängslade – men på väg till Damaskus möter han Jesus i ett starkt ljussken som förblindar honom. En röst hördes – också av hans reskamrater!!!  Men de såg ingen.  
Saul föll till marken och rösten sa: ”Saul, Saul varför förföljer du mig?” Och han frågade: ”Vem är du herre?” – ”Jag är Jesus den du förföljer ...”
Och rösten – Jesus – säger han skall gå in i staden – men han ser inget – och kommer vara blind i tre dagar.

Tänkvärt är att rösten – Jesus – säger: varför förföljer du mig.
Dem som Saul var ute efter var ju lärjungarna, de som trodde på Jesus, de som tillhörde ”vägen” – men här ser vi den starka identifikation som Jesus gör med dem som följer honom, som tror på honom – det är lika med att dessa är han själv! 

Vers 10 ff. Ananias får i uppdrag från Gud att gå till Saul – och fast Saul är fruktad, den värsta fienden – går Ananias på Guds uppdrag och besöker Saul. – För Saul har en speciell uppgift från Gud. 
Ananias följer inte sin ”instinkt” eller lust och vilja att inte bry sig om en fruktad och kanske hatad person - utan följer Guds tilltal.   ”Älska era fiender...”

Ananias ber för Saul och han får synen tillbaka och genast låter Saul sig döpas – och sedan äter han - efter tre dagar. 
Först döps, sedan mat...  

Sauls omvändelse var snabb och tvärt – från att vilja döda till att vilja ge sitt eget liv.
Hur gick hans tankar? – hjälp så fel jag hade... den som jag ville döda är - Gud, - den som jag vill följa.
- Hur kan man komma så fel? 
Vem eller vad tror vi på och följer?

Saul var en lärd man, hade gått i den bästa skolan, läst för den bäste läraren, var både jude och romersk medborgare. Att ta steget från att döda till att följa kan tyckas drastiskt men med kunskap och ett möte med sanningen kanske det är lätt – och kan göra att man vill döpas direkt... 
Plötsligt kom insikten – så fel jag tänkt... - Helig Anden kom över – eld som renade, visade rätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar