Växtpool JämtlandVåren 2019 bildade flera av Equmeniakyrkans församlingar i Jämtland, i samarbete med regional personal, Växtpool Jämtland. 

Redan på namnet hörs att Växtpool handlar om växt och man har rekryterat medarbetare som vill vara med och leda församlingarna in i framtiden. 

Under år 2020 har tre personer anställts för en projektanställning på tre år: Christian Lennartsson på 100 %, Hamid Tivpoor på 30 % och Marta Eriksson på 70 % med början våren 2021.  

Fokus för Växtpoolens arbete är församlingens förnyelse, utveckling och växt och att inspirera, utmana och stötta det som redan glöder i den här regionen. 

En styrgrupp, med representanter från varje församling, är bildad med uppgiften att se till det gemensamma bästa. 

Fokus för Växtpools medarbetare är det utåtriktade arbetet. Be för Växtpool Jämtland!

Du/vi kan också bidra ekonomiskt till Växtpoolen: 

Bankgiro 5409-1566
Swish 123 210 25 49