Växtpool i JämtlandUnder våren 2019 har de flesta av Equmeniakyrkans församlingar i Jämtland, i samarbete med regional personal, tillsammans bildat Växtpool Jämtland. 

Redan på namnet hörs att Växtpool handlar om växt och man har rekryterat medarbetare som vill vara med och leda församlingarna in i framtiden. 

Under våren 2020 har tre personer anställts för en projektanställning på tre år: Christian Lennartsson på 100 %, Hamid Tivpoor på 30 % och Marta Eriksson från Luleå på 70 % som kommer börja våren 2021.  

Fokus för Växtpoolens arbete är församlingens förnyelse, utveckling och växt och att inspirera, utmana och stötta det som redan glöder i den här regionen. 

En styrgrupp är bildad med representanter från varje församling där man skall se till det gemensamma bästa. 

Viktigt för våra församlingar att komma ihåg är att när nu dessa medarbetare kommer igång så är deras fokus det utåtriktade arbetet så låt oss hjälpa varandra att komma ihåg att inte ställa krav på att de ska delta i alla gudstjänster tex. 

Viktigt är också: Be för Växtpoolen.

Du/vi kan också bidra ekonomiskt till Växtpoolen: 

Bankgiro 5409-1566
Swish 123 210 25 49