Vision


Församlingens vision

En kyrka för hela livet - där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.
Värderingar och Tro: 

Församlingens tro och liv bygger på den Heliga Skrift, Bibeln. Tillsammans med kristna kyrkor, runt om i vår värld och genom hela kyrkohistorien delar vi en gemensam bekännelse på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Vi tror att Gud är alltings skapare och ursprung. Varje människa är älskad av Gud och skapad med avsikt att återspegla hans härlighet.

Vi bekänner Jesus som Guds enda väg till räddning. Jesus är verkligen en representant för både Gud och människa. Genom Jesus Kristus är ondskans makt bruten och en väg står öppen för människans gemenskap med Gud. Till det nya livet inbjuds varje människa personligen att säga ja till Bibelns erbjudande om förlåtelse och nytt liv.


Bibelns centrum är personen Jesus Kristus. Hans födelse, liv, död och uppståndelse firar vi i gudstjänster genom lovsång, undervisning, bön, dop och nattvard. Där inbjuds människor till gemenskap med Gud och varandra, och vi tror att det glada budskapet är till för alla människor.