Webbföreläsningar

Webbföreläsningarna 

Bitar till ditt inre pussel    


Frågeställningar i livsåskådning och kristen tro - 


Se gärna nedan tidigare genomgångna webbföreläsningar genom att trycka på länken: Se föreläsning. 


Från 2018:
Tisdag 11 december kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Den blöta snningen II - sockrets härjningar"

Föreläsning av överläkare Tore Persson.   Se föreläsning:

-----------------------------------------
Tisdag 20 november kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"I sockrets fotspår"

Föreläsning av Fil.doktor Ann Fernholm.   Se föreläsning:

-----------------------------------------

Fredag 16 november kl. 19.00

Predikan - Och, 

Predikan av Tomas Sjödin.   Se predikan:
-----------------------------------------

Tisdag 13 november kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Cancerceller tycks älska socker"

Föreläsning av professor Ingemar Ernberg.   Se föreläsning:

-----------------------------------------
Tisdag 6 november kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Omega 3 - Omega 6 och dess roll i inflamation"

Föreläsning av professor Karl Arlfors.   Se föreläsning:

-----------------------------------------
Fredag 2 november kl. 19.00

"Ett böneliv".

Predikan av Tomas Sjödin.   Se föreläsning:
-----------------------------------------

Tisdag 30 oktober kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Kolesterolets roll i åderförkalkningen".

Föreläsning av docent Ralf Sundberg.   Se föreläsning:

-----------------------------------------

Tisdag 23 oktober kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Tandlossning, diabetes och hjärtsjukdomar - hur hänger de ihop?"

Föreläsning av professor Anders Gustafsson.   Se föreläsning:

-----------------------------------------


Fredag 19 oktober kl. 19.00

"Andligt liv - om helande".

Predikan av Tomas Sjödin.   Se föreläsning:
-----------------------------------------

Tisdag 16 oktober kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Ett sötare blod".

Föreläsning av Fil doktor Ann Fernholm i molekylär bioteknik.    Se föreläsning:

-----------------------------------------

Fredag 5 oktober kl. 19.00

"Tillhörighet".

Predikan av Tomas Sjödin.  Se föreläsning:
-----------------------------------------

Tisdag 2 oktober kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Inflammation som orsak till folksjukdomar".

Föreläsning av professor Tore Scherstén.     Se föreläsning:

-----------------------------------------

25 september kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Den blöta sanningen".

Föreläsning av överläkare Tore Persson.   Se föreläsning:
-----------------------------------------

 21 september kl. 19.00

"En hållbar grund för livet".

Predikan av Tomas Sjödin.  Se föreläsning:            
-----------------------------------------

Tisdag 18 september kl. 10.00 inom ämnet "Vad skall vi äta och inte äta".

"Den vetenskapliga bakgrunden".

Föreläsning av professor Karl Arfors .   Se föreläsning:          

____________________________________________________________________

Tidigare föreläsningar under våren 2018:


Fredag 2:a mars kl. 19.00

"Den kontemplativa och karsimatiska bönen".

Föreläsning av Peter Halldorf.  Se föreläsning:
-----------------------------------------

Fredag 16:e februari kl. 19.00

"Kraften som gör oss till vittnen"  

Föreläsning av Peter Halldorf.  Se föreläsning:

-----------------------------------------

Fredag 19:e januari kl. 19.00

"Helige Anden i den kristnes liv"  

Föreläsning av Peter Halldorf.  Se föreläsning:

-----------------------------------------

Tidigare föreläsningar under hösten 2017:

Fredag 1:a december kl. 19.00

"Varför kan du inte vara normal, som jag"?   

Föreläsning av Niklas Piensoho.  Se föreläsning:

-----------------------------------------

Fredag 10:e november kl. 19.00

Lärjungaskap; Bönen  

Föreläsning av Niklas Piensoho.  Se föreläsning: 

-----------------------------------------

Fredag 6:e oktober kl. 19.00

Lärjungaskap; Nåden - Guds stora nåd.  

Som vi inte kan återgälda, men ta emot. 

Föreläsning av Niklas Piensoho.  Se föreläsning:

-----------------------------------------

Fredag 22:a september kl. 19.00

Lärjungaskap; Frälsningen - att vara Guds barn.  

Gud har gett dig rätt att vara hans barn.

Föreläsning av Niklas Piensoho.  Se föreläsning: 

-----------------------------------------

Tidigare föreläsningar under våren 2017:

Fredag 2:a juni kl. 19.00

Förklara och försvara - Bibliska grunden för apologetik.   

Från allra första stund förklarade och försvarade man evangeliet och Jesus själv förklarade vem Gud är och hur vi skall leva för att vara nära Gud. Det är vår uppgift att fortsätta förklara och försvara. 

Föreläsning av Stefan Gustavsson.  Se föreläsning:

-----------------------------------------

Fredag 19:e maj kl. 19.00

Det unik med Jesus.  

Det pratas om människors lika värde, men vet vi varför vi alla är lika mycket värda?

Föreläsning av Stefan Gustavsson.   Se föreläsning:

----------------------------------------

Fredag 5:e maj kl. 19.00

Vetenskap och tro: Vänner eller fiender?  

Det finns en efterhängsen myt som säger att kristen tro och vetenskap har legat i ständig konflikt med varandra. Men är det verkligen så? Har kyrkan genom historien varit fientligt inställd till vetenskap? I den här föreläsningen kommer författaren fram till att den kristna tron och världsbilden tvärtom har varit en förutsättning för modern vetenskap. 

Mats Selander arbetar med Centrum för Kristen Apologetik (CKA), där han föreläser om frågor som rör den kristna trons relation till filosofi och vetenskap. Mats har läst teologi, har en magisterexamen i religionsfilosofi och etik från Talbot School of Theology, Biola University i Los Angeles, och doktorerar för närvarande i etik

Föreläsning av Mats Selander.  Se föreläsning:

-----------------------------------------

Fredag 21:a April kl. 19.00

Darwinism och Intelligent Designen. 

Den teori om arternas uppkomst som Darwin presenterade tas ofta som ett argument mot tron på Gud, eller åtminstone som skäl för att slippa åberopa en skapare. Men hur står sig darwinismen idag, och vad kan konkurrerande synsätt som Intelligent Design tillföra diskussionen om arternas uppkomst?  

Föreläsning av Mats Selander. Se föreläsning:

---------------------------------------

Fredag 7:e April kl. 19.00

Kristen tro och andra religioner. 

Hur förhåller sig tron på Gud och Jesus som vägen till frälsning till de sanningsanspråk som görs i andra religioner? Är Jesus den ENDA vägen till Gud, och vad innebär det då för de som ägnar sina liv åt andra sätt att tro?   

Föreläsning av Ray Baker. Se föreläsning: 

-----------------------------------------
Fredag 24:e Mars. Kl. 19.00

Darwinism, Utveckling, Design, Gud -  del 2.

Göran Schmidt´s andra del av en föreläsning om vad det är vi får lära oss i skolan och vad som är den allmänna tanken om liv på jorden, hur allt kommit till och vidare hur kristen tro kan svara upp till detta.  

Föreläsning av Göran Schmidt.  Se föreläsning:

-----------------------------------------
Fredag 10:e Mars. Kl. 19.00

Darwinism, Utveckling, Design, Gud -  del 1.

Göran Schmidt talar i denna mycket informativa föreläsning om vad det är vi får lära oss i skolan och vad som är den allmänna tanken om liv på jorden, hur allt kommit till och vidare hur kristen tro kan svara upp till detta.  

Föreläsning av Göran Schmidt.   Se föreläsning:

------------------------------------------
Fredag 24:e Februari. Kl. 19.00

Är du där? - Om Guds existens. del 2.

Guds existens - fortsättning på föreläsningen om vad finns det för skäl till Guds existens? 
Vår bästa vetenskapliga teori idag säger att universum har börjat existera - Precis som Bibeln säger... 
Det är dags att koppla på hjärnan - hjärnans intellekt med hjärtats tro. 
Kl. 19.00

Föreläsning av Mats Selander   se föreläsning

-----------------------------------------
Fredag 10:e Februari. Kl. 19.00

Är du där? - Om Guds existens. del 1.

Guds existens - vad finns det för skäl till Guds existens? 
Apostlarna gör väldigt höga anspråk på att det är sant och förnuftigt det dom har varit med om och det dom berättar om. Vår bästa vetenskapliga teori idag säger att universum har börjat existera - Precis som Bibeln säger... 
Det är dags att koppla på hjärnan - hjärnans intellekt med hjärtats tro. 

Föreläsning av Mats Selander.    se föreläsning:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tidigare föreläsningar hösten 2016:


Vad kan vi veta om Jesus från Nasaret?
I denna videoföreläsning presenterar Stefan Gustavsson det historiska källmaterialet rörande 
Jesus från Nasaret och argumenterar för de nytestamentliga källornas autenticitet och tillförlitlighet.
80 min.    fredag. 16:e september.    Se föreläsning:

Om Jesu uppståndelse – varför tro att Jesus uppstod? 
Stefan Gustavsson ger en utförlig redogörelse för det historiska materialet kring Jesus uppståndelse 
och visar att den bästa förklaringen till detta är just vad kristna hävdat sedan dag 1: att Gud uppväckte 
Jesus från döden!
63 min.   fredag. 30.e september.    Se föreläsning:

Jesus – Guru, Galning eller Gud?
När man studerar Jesus från Nasaret och inte minst hans anspråk om vem han är finns det till slut bara 
ett begränsat alternativ kvar. Stefan Gustavsson går i tur och ordning genom de olika synsätten på 
Jesus; guru galning eller Gud.
46 min.    fredag. 14
: oktober.      Se föreläsning:

Gudsbilden i GT – Är Gud ett moraliskt monster?
Gamla testamentet framstår för många som en problematisk samling texter. Krig i Guds namn, 
konstiga renhetslagar och liknande företeelser är svårt att förena med bilden av Gud som kärleksfull. 
Stefan Gustavsson ger oss redskap för att se “problemtexterna” i ett nytt ljus och se hur Bibelns 
gudsbild är enhetlig och rimlig.
65 min.    fredag. 28:e oktober
.     Se föreläsning:

Skapelsen – hur gammalt är universum?
Skall man ta skapelseberättelsen i 1 Mosebok som en vanlig historisk text eller finns det öppenhet 
för en icke exakt kronologi? Stefan Gustavsson.
49 min.    fredag. 11e november.    Se föreläsning.

Ondskans problem.
Kan det finnas en god Gud i en så ond värld? Är Guds existens förenlig med så mycket lidande, och 
går det att lita på och överlåta sig till en sådan Gud? Mats Selander bemöter både ondskans filosofiska 
och lidandets mer personliga problem i denna föreläsning.
66 min.    fredag. 25:e november.    Se föreläsning:


Vad händer med dem som aldrig hört?
Stefan Gustavsson 48 min.    fredag. 9:e december     Se föreläsning:


Länk till CKA och Credoakadmins hemsidor:  CKA.    Credoakademin

Om föreläsarna.

Stefan Gustavsson:
Direktor
för CredoAkademin i Stockholm, generalsekreterare för SEA (Svenska Evangeliska Alliansen) och förstelektor vid NLA Mediehögskola i Kristian­ sand, Norge. Han är utbildad teolog och välkänd föreläsare och debattör både i Sverige och internationellt. Stefan Gustavsson har tidigare gett ut bland andra de uppmärksammande böckerna Kristen på goda grunder och Skeptikerns guide till Jesus (del 1 och 2) och Behöver tron försvaras?

Mats Selander:
Lärare
CredoAkademin, undervisar bland annat i själavård, teologi och filosofi. Mats har en filosofs hjärna och en evangelists hjärta. Han är människorättsaktivist och debattör i abortfrågan och frågor rörande intelligent design, och har studerat vid bl a Talbot School of Theology, ett framstående center för kristen filosofi i USA.